tisdag 28 februari 2017

Sjösandslända - Ephemera vulgata.


Vulgatan kläcker i stilla vatten i cirka 2-3 veckor. Kläckningarna brukar börja i Maj månad i Skåne och senare och senare ju längre norrut vi pratar. Allra högst uppe i landet kan kläckningarna vara så sent som i Juli månad undantagsvis, beroende på väder och temperaturer. Men i allra flesta fall runt midsommar, 1-2 veckor tidigare eller senare. Allt beror på när högsommarvärmen har dragit in över området. Området där det ska kläckas brukar behöva några dagars genomgående värme, dvs, även att det är varmt även under kvällen och nattetid.

Vulgatan kläcker på öppet vatten. Efter cirka ett drygt dygn som dun när den torkar sina vingar (som det står om i tidigare inlägg om dagsländan) så går sländan sedan in i sitt sista steg som spinner, dvs fullvuxen slända. Skillnaden på vingarna syns som sagt på spinnern´n att dem är mer genomskinliga samt blir mörkare färgad efter efter dunstadiet är klart.

Vulgatan parar sej sedan i det sanslöst vackra skådespelet när dem dansar i vild rytmik över vattnet i den så kallade sländdansen där dem kan ses flyga uppåt för att sedan falla ner och ta ta sats uppåt i luften igen!

Efter parningen så far honorna ut över vattnet för att lägga sina befruktade ägg i ytan på vattnet. Honorna dör sedan efter äggläggningen och vi kan plocka fram så kallade spent spinners. Vi kan som flugfiskare fiska ett riktat fiske efter hur kläckningen sker under hela dagen. På den tidiga förmiddagen brukar det börjas med nymf fiske, för att sedan övergå till kläckare och sedermera dun under dagen. Därefter det så är det som saggt senare på dagen och under kvällen dem så kallade spent spinners som gäller för oss fiskare att till handa taga.Storlek: Uppåt 25 mm

Kläckningstider: Maj till juli, beroende på vart i Sverige vi pratar, med start i maj i skåne

Utbredning: Från Skåne till högst upp i norr, med undantag uppe på fjällkanterna

Nymfens färg: Beige

Färg på fullvuxen slända (även dun): Mörkt beige med inslag av gul samt grön färgad

Antal stjärtspröt: 3 stÅsandslända - Ephemera danica.


Till skillnad från Vulgatán så kläcker Danicán i 2-3 veckor i strömmande vatten så som små till stora älvar och även åar. Kläckningstiden är även här varierande på grund utav hänsyn till väder och temperaturer. Dessa sländor behöver även dem högsommarvärmen även om dem kan kläckas under kallare förhållanden om sommarvärmen drar allt för mycket på tiden. Men dem följer exakt samma regler på väderförhållanden som Vulgatán för att kläckas.

Efter ett dygn drygt så brukar sländan lämna "dunstadiet" beroende på vädret och luftfuktigheten för att vingarna ska kunna torkas på den. Sländan går därefter in i sitt sista stadiet som spinner. Även här kan man se skillnaden på vingarna att dem är genomskinliga och mörkare färgad än i "dunstadiet" hos dessa sländor. Parningen sker sedan på samma sätt hos Vulgatán med en så kallad sländans dans över vidderna.

Efter parningen tar sej sedermera honsländorna ut över vattnet för att lägga sina befruktade ägg över vattnet. Därefter så möter dem döden precis som Vulgatán och vi kan bedriva fisket på samma sätt som hos Vulgatan under hela dagen. Nymfer tidig förmiddag, kläckare och dun mera mitt på dagen för att sedan fiska vidare senare under dagen och kvälltid med "pent spinners.

Utseendemässigt kan det vara svårt att se skillnad på Vulgata och Danica i och med att dem skiftar i färg efter det geografiska området vi befinner oss på. Men enklast är att kolla på deras bakkropp, Danicán har ofta mörkare markeringar enbart på slutet av dess bakre kropp (tergum). Vulgatáns mörkare markeringar brukar till skillnad ha dessa över hela bakkroppen. Den stora skillnaden är ju det vilket slags vatten sländorna kläcks i. Lugn vatten så som i sjöar så brukar det röra sej om Vulgata, och Danica i strömmande vatten.Storlek: Uppåt 25 mm

Kläckning: Se vulgata ovan

Utbredning: Även här samma som ovan

Färg som nymf: Beige

Sländan färg (dun/spent): Beigegul

Antal stjärtspröt: 3
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar